Andere Japanse stijlen van acupunctuur III: Kiiko Matsumoto

Op deze pagina’s zal een korte introductie worden gegeven van enkele andere Japanse stijlen van acupunctuur.

1. Keiraku Chiryo & Shudo stijl
2. Manaka
3. Kiiko Matsumoto

Kiiko Matsumoto
Een zeer bijzondere stijl van acupunctuur. Matsumoto is o.a. bekend als auteur van een reeks boeken met Stephen Birch en als kenner van de Chinees Geneeskundige klassieken. Ze heeft inspiratie opgedaan bij een aantal zeer bekende Japanse experts zoals Dr. Manaka en Dr. Kawai, maar haar stijl is met name gebaseerd op haar ervaringen met Kiyoshi Nagano.

Wat is ontstaan is een synthese tussen klassieke oosterse geneeswijze en westerse geneeskunde. Dit is al zeer sterk zichtbaar in de zogenaamde constitutionele patronen. Deze constituties worden vastgesteld/gediagnosticeerd door palpatie (van vooral de hara/buik), algehele indruk en medische geschiedenis. Er zijn 11 patronen waarvan enkele voorbeelden zijn:

  • Bloedstagnatie in de hara, het hoofd en vertebrale arterie
  • Disbalans in het immuniteitssysteem
  • Maag Qi deficiëntie
  • Hormonale disbalans
  • Problemen met bloeddruk en/of hart

De behandeling van de constitutionele disharmonie kan gezien worden als de ‘root treatment’. Een totale behandeling kent vaak de volgende indeling:
1. Constitutionele patroon en zang fu behandeling van de voorkant
2. Symptoomgerichte technieken
3. Behandeling van punten op de achterzijde van het lichaam

Net als de meeste Japanse stijlen van acupunctuur is ook hier de naaldbehandeling comfortabel en subtiel, hoewel op sommige punten de naalden iets dieper ingebracht kunnen worden. Nog steeds zonder hevige Deqi sensaties overigens. Ook de palpatietechnieken zijn wat invasiever dan in andere Japanse systemen.

Wat een grote rol speelt zijn reflex zones. Zowel in de diagnose als in de puntkeuze. Een punt wordt eerst getest op effect op bijvoorbeeld drukpijn met bijvoorbeeld de wijsvinger. Is het effect naar wens, dan wordt ook daadwerkelijk de naald ingebracht. Ook de hoek waaronder deze wordt ingebracht is van belang.

Naast naalden en moxa is er een reeks aan instrumenten die gehanteerd kunnen worden:

  • Een kruidencrème genaamd Shiunko die ingezet kan worden voor bepaalde symptomen maar bijvoorbeeld ook als laagje tussen moxa en de huid
  • De Tigerwarmer. Instrument gevuld met daartoe bestemde wierook waar met gereguleerde hitte en druk punten of regio’s verwarmd kunnen worden
  • Magneten
  • Ion-pumping cords (zie ook Manaka) met ook een ‘triple bypass cord’ ontwikkeld door Yoshihiro Kawai
  • De Pachi-Pachi, een soort ‘vonkapparaat’ en voorts nog diode ringen en kettingen.

Deze effectieve en goed meetbare stijl geniet een snel stijgende mate van populariteit. Zoals valt te begrijpen is het ‘complete’ systeem echter niet eenvoudig eigen te maken. Het is de ervaring van Matsumoto en de generaties die zij ‘meebrengt’ die je je eigen moet maken. En dat vergt tijd, als je niet wilt verdwalen in de toepassingen en methodes van deze stijl. Er is een systematiek, hij is alleen minder op de voorgrond aanwezig dan in bijvoorbeeld Meridiaantherapie. Maar wie er voor kiest om zich te verdiepen in de stijl, wordt beloond met legio mogelijkheden.

Zie voor meer stijlen (bijvoorbeeld Masakazu Ikeda) ook de literatuur pagina