Japanseacupunctuur.com website info

Site overzicht:

All rights reserved © Freedom – R.F. Aartsen 2004-2018
Publicatie, reproductie en verspreiding van (deel)materiaal op deze site zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site is verboden krachtens Artikel 1 van de Auteurswet 1912. Content: R.F. Aartsen.
Acquisitie (advertentieverkoop e.d.) naar aanleiding van deze website wordt niet op prijs gesteld.

Site realisatie & eindontwerp R.F. Aartsen

Alle header foto’s zijn gemaakt door en/of eigendom van R.F. Aartsen. Behalve op de pagina’s Home, Moxa, Vrouw & gezondheid en Treatment (En).

Medebruikte bronnen:
Fukushima – Meridian Therapy – Toyo Hari Medical Association 1991
Birch & Ida – Japanese Acupuncture A Clinical Guide – Paradigm Publications 1998
Shudo – Introduction to Meridian Therapy – Eastland Press 1990
Manaka, Itaya & Birch – Chasing the Dragon’s Tail – Paradigm Publication 1995
Birch & Felt – Understanding Acupuncture – Churchill Livingstone 1999
Barnes – Needles, Herbs, Gods & Ghosts – Harvard University Press 1995
Matsumoto & Euler – Kiiko Matsumoto’s Clinical Strategies – Kiiko Matsumoto International 2003
Diversen – Workshops/Seminars & Handouts