Het is inmiddels alweer half november en het jaar is voorbij voordat we er erg in hebben. In 2011 heb ik geintroduceerd dat de 6e behandeling in dit jaar gratis is. Zoals op de website onder Prijzen staat aangegeven, betreft het wel de 6e behandeling in het kalenderjaar. In 2012 begint de teller weer op 0. Dus mocht u de 6 behandelingen willen volmaken, houdt u daar dan rekening mee gezien de korte periode die we nog hebben tot het nieuwe jaar.

Bovendien zal er per 1 januari 2012 wat veranderen. De gratis behandeling blijft, maar verschuift naar de 7e behandeling in dat jaar. Uiteraard zal dat ook op de website aangepast worden en ik zal het nog een keer benadrukken rond de jaarwisseling. Prijzen zullen verder opnieuw niet verhoogd worden voor het komende jaar.

Verder nog een mededeling voor u, als u bij een van de UVIT verzekeraars verzekerd bent. UVIT staat voor Unive, VGZ, IZA en Trias. Helaas komt het vaker dan eens voor dat verzekerden EUR 1,- terug krijgen n.a.v. declaraties. Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent klopt dit uiteraard niet. Het is niet geheel duidelijk of dit aan een geautomatiseerd proces ligt of dat er een menselijke fout aan ten grondslag ligt. Maar let u hier dan ook goed op wanneer u uw vergoedingen ontvangt. Mochten ze mijn persoon niet in de Zorggids vinden dan is er waarschijnlijk niet goed genoeg gezocht. Ik ben vindbaar op o.a. Bazhang Centrum of bijvoorbeeld acupunctuur i.c.m. postcode (3011XA).

Mocht u dus niets of EUR 1,- vergoed hebben gekregen, maar wel verzekerd zijn voor acupunctuur, neem dan contact op met uw verzekeraar voor een juiste afhandeling.